TARTU KARLOVA KOOL
EST

Põhiväärtused

Teadmishimu ja õppimine
  • Huvitume uuest, loome seoseid, analüüsime ja rakendame õpitut.
  • Toetame loovust ja ettevõtlikkust.
  • Oleme vastutustundlikud.
 
Koostöö ja tugev koolikultuur
  • Märkame, kuulame, austame ja toetame üksteist.
  • Oleme koostöövalmis ja kokkuhoidev koolipere.
  • Hoolime inimesest, oma maast, keelest, kultuurist ja traditsioonidest.
 
 Arendav, turvaline ja innovaatiline õpikeskkond
  •  Toetame oma inimeste igakülgset harmoonilist arengut.
  •  Oleme avatud ja uuendusmeelsed.
  •  Peame kinni ühiselt kokkulepitud reeglitest.
Avaleht Meie kool
Koolielu
Koolipere
Koorikool
Lapsevanemale
Kontakt