TARTU KARLOVA KOOL
EST

Hoolekogu koosseis

Võttes aluseks põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 73 lg-d 2-4, Tartu Linnavalitsuse 5. oktoobri 2021. a määruse nr 23 "Hoolekogu moodustamise kord ja töökord" § 13 lg-d 1 ja 2 ning lähtudes Tartu Karlova Kooli direktori esitatud andmetest, Tartu Linnavalitsuse haridusosakonna juhataja
o t s u s t a b:

1. Kinnitada Tartu Karlova Kooli hoolekogu koosseis 2022/2023. õppeaastaks järgmiselt:
1.1. Avo Hussar - lastevanemate esindaja;
1.2. Urmo Kiviselg - lastevanemate esindaja;

1.3. Arvo Lehemets - lastevanemate esindaja;
1.4. Sigita Matuleviciene - lastevanemate esindaja;
1.5. Terje Mäesalu - lastevanemate esindaja;
1.6. Õilme Saks - lastevanemate esindaja;
1.7. Sigrit Mahla - koorikooli lastevanemate esindaja;
1.8. Aire Leppik - vilistlaste esindaja;
1.9. Tuuli Ruus - toetava organisatsiooni esindaja (Karlova Selts);
1.10. Mikkel Kiisel - õpilaste esindaja;
1.11. Celena Päike - koorikooli õpilaste esindaja;
1.12. Merike Heeringson - õppenõukogu esindaja;

1.13. Merit Harju - õppenõukogu esindaja;
1.14. Sander Tamm - koorikooli õppenõukogu esindaja;
1.15. Priit Humal - linna esindaja.

Avaleht Meie kool
Koolielu
Koolipere
Koorikool
Lapsevanemale
Kontakt