TARTU KARLOVA KOOL
EST

Tähistasime õpetajate päeva

Teisipäeval, 5. oktoobril oli meie maja siginat-saginat täis, sest koolipere tähistas õpetajate päeva.

Traditsiooniliselt andsid sel päeval tunde 9. klasside õpilased. Õpetajad kogunesid aulasse, kus direktor Heidi Kiuru ütles tervitussõnad ning jagati kolleegipreemiaid nendele, kes on viimasel, distantsõppe aastal eriliselt silma jäänud. Koolipere tunnustuse said Raido Rebane, Ako Rääbis, Piret Kübarsepp, Maaja Nagel, Kristina Metsanurk, Liisa Meriste, Dagny Feigenbaum, Sigrid Siimann, Marika Lang, Sander Tamm, Tiia Pedaksaar, Karmen Põder ja Svetlana Jasnova.

Eriliselt tunnustati Tartu linna klassiõpetaja auhinna saanud Merike Heeringsoni ning Tartu linna aasta huvialaõpetaja auhinna pälvinud Tiia Puhvelit.

Õpetaja Merike väärib esile tõstmist, sest ta on uudishimust ja tegutsemistahtest pakatav õpetaja, kes tunneb oma õpilasi ja nende peresid, arvestab iga õpilase individuaalsusega, toetab nende igakülgset arengut ja on eeskujuks kogu kooliperele. Ta väldib teadmiste andja rolli võtmist - pigem annab väikseid vihjeid, suunab küsima ja küsimustele vastuseid otsima. Õpilastele antav tagasiside on konkreetne, toetav, edasiviiv. Lastevanemate sõnul õpetab Merike lisaks ainekavas ettenähtule ka austust, viisakust, inimeseks olemist. 

Merikesele meeldib kooliperele üllatusi teha ja koos nendega meeleolu luua (nt virtuaalne kingitus kooli sünnipäevaks, koolipere ühistants jõulutervituseks, vahvad jõulukaunistused, lahe koolipäev “100 täis!”). Ta lööb 110 % kaasa kõikides kooli tegemistes (nt talgupäev, ajurünnakud, tuhande lillesibula istutamine, koolisisene viktoriinisari).

Merike juhendab ka rahvatantsuringi. Kolleegi sõnul paneb ta tantsima ka poisid, “karud” ja kolleegid.

Merike on tõepoolest suurepärane õpetaja ja kolleeg - alati rahulik, abivalmis, meeskonnamängija, teeb oma tööd hinge ja südamega, hoolib ja hoolitseb iga õpilase eest.

Aasta huvialaõpetaja auhinna saanud Tiia Puhvel on oma positiivse eeskuju ja õpilasi toetava õpetamismetoodikaga suutnud paljudes tüdrukutes ja poistes tekitada huvi klassikalise vokaalkultuuri vastu, mis tänasel päeval on haruldane ning väärib tähelepanu.

Igal õppeaastal avaldab soovi õppida Tiia Puhveli juures soololaulu rohkem õpilasi, kui õpetajal on võimalik vastu võtta. Enamik neist, kes alustavad tema juures õpinguid 1. klassis, jätkavad kuni 12. klassini. Tema tunnid on loovad, iga lapse individuaalsust arvestavad. Õpetaja kohalolek on 100% ja veel rohkemgi. Töös I kooliastme õpilastega kasutab ta hääleharjutustes tavapärase „mim-mim” või „müm-müm” asemel lastele palju arusaadavamaid sõnu nagu „šokolaad”, „marmelaad”, „kooki moosiga” jne. Lastele tundub see tore mäng, aga õpetaja silmis toimub vokaali arendamine. Ka paneb ta juba algklassides lapsi ansamblitesse mitmehäälselt laulma, et arendada nende harmoonilist ehk häälte kooskõlamise kuulmist ja oma hääle juhtimise oskust. 

Tiia Puhvel on Tartu Karlova Kooli ja TKK Koorikooli kuldvara. Tema fanaatiline kiindumus vokaalmuusika vastu ja pikaaegne töö soololaulu õpetajana on Karlova kooli maine kujundamisel olnud hindamatu. Tema õpilasi oodatakse muusikaõppeasutustesse, sest nad on väga hea ettevalmistusega, töökad ning võimekad. 

Tiia Puhvel töötab ka neidudekoori Kurekell hääleseadjana. Ta on töötanud Tartu Õpetajate Seminaris soololauluõpetajana ning Tartu Ülikooli sotsiaal- ja haridusteaduskonnas hääle tervishoiu lektorina. Paljud tema endised üliõpilased töötavad lasteaedades ja üldhariduskoolides üle Eestimaa.

Õpetaja Tiia Puhvelile on omistatud mitmel konkursil parima vokaalpedagoogi preemia.

Pärast auhindade üleandmist esines õpetajatele kitarriduo Paula Pajusaar ja Taavi-Hans Kõlar ning kohvipausi järel rääkis füsioterapeut tervise hoidmisest. Koolipäeva lõpetas meeleolukas aktus.

Tore päev oli!

Liivi Paumets
Foto: Ako Rääbis

Avaleht Meie kool
Koolielu
Koolipere
Koorikool
Lapsevanemale
Kontakt