TARTU KARLOVA KOOL
EST
esileht


 

Eelkooli rühmad on selleks aastaks oma tegevuse lõpetanud

Valmidus kooliminekuks kujuneb sammhaaval. Eakohane õppetöö toetab eelkoolis lapse loomulikku arengut.

Meie eesmärgiks on lapse kooliks ettevalmistamine. Õppetöö raames pöörame tähelepanu eesti keelele, matemaatikale ja käelisele tegevusele.

Koos tutvusime ja kohanesime koolieluga, kujundasime ühise tegevuse oskusi ja õpihuvi läbi pingutamist nõudvate ülesannete ning tegevuste. Oluline osa oli ka mängul, mis aitab kinnistada omandatut paremini, tekitades uudishimu ja koolirõõmu.

Mõtestatud ja mitmekülgne õppetegevus enne esimesse klassi astumist annab vajalikud teadmised ja oskused ning sellest tuleneva enesekindluse.

Täname kõiki lapsi, kes meiega koos kooliminekuks valmistusid, ja soovime neile uusi ja põnevaid avastusi oma kooliteel!


Selle aasta eelkooli õpetajad Meeli, Maarika ja Heli

Foto: Meeli Pipar

Teated

Kalender

Avaleht Meie kool
Koolielu
Koolipere
Koorikool
Lapsevanemale
Kontakt