TARTU KARLOVA KOOL
EST

Ruumide rent

Tartu Linnavalitsuse haridusosakonna haldusalas tegutseva asutuse Tartu Karlova Kooli kasutuses oleva Lina tn 2 asuva linnavara kasutusse andmise hinnad:

1.1 võimla kasutamise hind on 10,00 eurot ühe tunni eest;
1.2 väikse võimla kasutamise hind on 8,00 eurot ühe tunni eest;
1.3 aula kasutamise hind on 11,00 eurot ühe tunni eest;
1.4 arvutiklassi kasutamise hind on 2,50 eur/h ühe arvuti kasutamise eest;
1.5 klassiruumi kasutamise hind on 5,00 eurot ühe tunni eest;
1.6 käsitöö- ja kodundusklassi kasutamise hind on 8,00 eurot ühe tunni eest;
1.7 jalgpalliväljaku kasutamise hind on 11,00 eurot ühe tunni eest.
 
 
Ruumide rendi soovi korral pöörduda direktori asetäitja poole majanduse alal Svetlana Jasnov- sveta@karlova.tartu.ee; 7361667
Avaleht Meie kool
Koolielu
Koolipere
Koorikool
Lapsevanemale
Kontakt