TARTU KARLOVA KOOL
EST

Huviringid


 

  Huviringid 2021/2022

 
Ring Kellele Toimumisaeg Ruum Kirjeldus Juhendaja
Üldklasside mudilaskoor 1.- 4. klass K, kell 14.05 ja
N, kell 8.15
102 Üldklasside mudilaskooris laulavad lapsed, kes huvituvad kooslaulmisest ja lõbusast seltskonnast. Harjutame koos laulma, üksteist kuulama ja ühes rütmis hingama. Ragne Lind
Käsitöö-ja kunstiring 1.- 3. klass E, kell 14.00 108

Ringis maalime guaššide ja akvarellidega, meisterdame mitmesuguste materjalidega (pärlid, käsitöövilt, valge savi, jne). Valmistame kaunistusi koolimajja saabuvate tähtpäevade eel. Materjalide  tasu 1€ kuus.

Meeli Pipar
Foto- ja filmiring 1.- 9. klass K, kell 15.00 208  Foto- ja filmiringis tutvutakse erinevate kaameratega, mõistetega. Õpe on jõukohane ka kõige väiksematele ning edasijõudnud saavad oma oskusi täiendada. Soovitav on fotoaparaadi või seda sisaldava mobiiltelefoni olemasolu (kui on tõsine huvi, aga fotoaparaati ei ole, tule ikka kohale!). Vaadatakse pilte, videosid, käiakse filmimas ja pildistamas. Ako Rääbis 
Pallimängud 1.- 2. klass R, kell 8.15 jalgpalliväljak/
võimla
Pallimängude ringis mängime erinevaid liikumis-ja pallimänge.
Ringi eesmärk on pakkuda õpilastele võimalust tunda liikumisest ja kaaslastega mängimisest rõõmu. Läbi mängude tugevdada õpilase kehalist võimekust ning arendada õpilastevahelist koostööd.
Kevad/sügis perioodil oleksid tunnid võimaluse korral õues (jalgpalliväljakul).
Talvel/vihmase ilma korral oleksid tunnid võimlas.
Raido Rebane
Pallimängud  3.- 4. klass E, kell 8.15 jalgapalliväljak/
võimla
Pallimängude ringis mängime erinevaid liikumis-ja pallimänge.
Ringi eesmärk on pakkuda õpilastele võimalust tunda liikumisest ja kaaslastega mängimisest rõõmu. Läbi mängude tugevdada õpilase kehalist võimekust ning arendada õpilastevahelist koostööd.
Kevad/sügis perioodil oleksid tunnid võimaluse korral õues (jalgpalliväljakul).
Talvel/vihmase ilma korral oleksid tunnid võimlas.
Raido Rebane
Robootika 3.- 4. klass K, kell 14.00 208 Robootikaring on mõeldud 3.-4. klasside õpilastele. Kuna õpilased 2. klassis õppisid robootikat, siis robootikaring on selle õppe jätkuks. Tegeleme programmeerimisega ja robotite ehitamisega. Kasutame LEGO EV3 baaskomplekti ja  vaatame selle komplekti võimalusi. Ako Rääbis
Rahvatants 2. ja 6. klass N ja R, kell 8.15 aula Ringis osalemine annab lastele võimaluse arendada oma tantsulisi oskusi, õppida eakohaseid rahvatantse ja saada esinemis kogemus erinevatel kooli, linna ja maakondlikel üritustel. Merike Heeringson
Bänd  4.- 9. klass E, kell 14.50 313 Bändiring on mõeldud 4.-9. klassi õpilastele, kes õpivad või on õppinud mõnda muusikalist instrumenti ja soovivad koos teistega musitseerida. Juhendaja Matti Orav on oma elu jooksul loonud mitu erinevat ansamblit ja innustab noori üheskoos muusikat tegema. Matti Orav
Näitering 3.- 6. klass N, kell 14.00 raamatukogu Näiteringi eesmärgiks on arendada õpilaste loovust, koostöö- ja esinemisoskust, suulist ja kehalist väljendusoskust, sotsiaalseid oskusi. Ulve Pedastik
Soome keel 4.- 6. klass T, kell 14.00 305 Soome keele ringis on võimalik tutvust teha soome keele, kultuuri ja ajalooga. Uurime eesti ja soome keele sarnaseid jooni ja kindlasti õpime sedavõrd, et suudame lihtsamat vestlust arendada. Töövahenditena kasutame õpikut "YY KAA KOO" ja soome keele õppeks sobivaid põnevaid internetikeskkondi. Katrin Raidma
Meediaring 5.- 9. klass N, kell 14.50 raamatukogu Meediaringis tutvutakse erinevate meedia vormidega nagu raadio, kirjutav meedia, TV, sotsiaalmeedia jne. Töö on praktiline ja kohtumistel sünnib postitusi kooli sotsiaalmeedia kanalitesse ja kaks korda aastas ilmub kooli ajaleht. Romet Piller ja Liivi Paumets
Ettevõtlikkuse ring 5.-9. klass N, kell 15.00 109

“Kus viga näed laita, siis tule ja aita” - see võiks olla ettevõtlikkuse ringi üks tunnuslauseid, sest ettevõtlikkus viitab võimele enda mõtted tegudeks muuta. Ja just seda me ettevõtlikkuse ringis teha püüamegi!

Ettevõtlikkuse ringis:

*tekitame huvi ja äratame loovuse;

*õpime märkama, arutlema, otsime lahendusi, mängime, kutsume ettevõtlikke inimesi endale külla ja külastame neid ise;

*harjutame enda tundeid paremini valitsema ja muutume suhtlemises osavamaks;

*täiendame teadmisi rahatarkusest;

*oled enda ajaplaanerimisel edukam;

* ei ole valmis teadmisi - me omandame need ise- ja koostegemise kaudu.

Kätlin Lühiste-Mootse
Keraamika 4.- 9. klass K, kell 14.50 209 Õpime tundma materjali, kasutama tööriistu ja omandame õigeid töövõtteid. Arendame fantaasiat ja loovust ning käelist vilumust. Tarbeesemete kavandamine ja loomine. Pikk tööprotsess õpetab muuhulgas kannatlikkust ja arendab iseseisvust. Materjali tasu 24€ poolaastas. Ulve Pedastik
Draamaring 7.- 9. klass R, kell 14.00 aula Draamaringis keskendume lavalisele julgusele, kõnele, liikumisele ja mõtestame, mis on teater. Läbi mängulise ja loova tegevuse sünnib lavastus, mis keskendub mõnele olulisele teemale meie ühiskonnas. Romet Piller
Matemaatikaring 2.- 9. klass K, kell 8.15 208 Matemaatikaring on mõeldud matemaatikast huvitatud õpilastele, kes soovivad osaleda võistlustel (Känguru, Nuputa, Kuubik jms) ja olümpiaadidel. Keskendume nuputamis- ja olümpiaadiülesannetele. Selle kõrval käsitleme ka teemasid, mida kooliprogrammis ei ole. Räägime näiteks lõpmatusest ja uurime, miks nulliga ei saa jagada. Ako Rääbis


Tasulised huviringid 
Ring Kellele Toimumisaeg Ruum Kirjeldus Juhendaja Tasu
Soenguring 2.- 4. klass E, kell
13.15 ja 14.15
310

Ringis saab iga laps kasutada statiivil olevat LIMAGE õppepead ja õppimiseks vajaminevaid vahendeid. Meie ringis on tore tegutseda! Minigrupp koosneb kuni 7 õpilasest, et iga laps saaks maksimaalselt tähelepanu oma oskuste arendamiseks. Karlova koolis hakkab tööle kaks gruppi. Soovime anda lastele julguse ja oskused teha ise lõbusaid punutisi ning vahvaid soenguid!

Igal ringitunnil teeme tutvust põneva soengutehnikaga.

Tegevuste kavandamisel oleme paindlikud ja kuulame ka õpilaste soove ning lähtume nende huvidest.

Arvestame alati rühmas olevate laste eripära: võimeid, keelelist ja kultuurilist tausta ning vanust.

• Lisaks räägime soengu ajaloost ning õigest juuste hooldusest ning muust põnevast juuste teemal. 

Merle Tensing  27€ kuus
Väikesed loodusteadlased 2.- 3. klass T, kell 14.00 204 Kõiki avatud meelega, fantaasiaküllaste, loovate mõtetega lapsed on oodatud avastama leiutajate ja teadlaste imelist maailma. Meie ringis saavad lapsed leiutada, uurida ja katsetada, avastada ja meisterdada. Püüame aru saada, kuidas ja miks asjad meie ümber toimuvad. Meie fantaasiad saavad käegakatsutavad vormid ja leidugu vaid küsimusi, millele jälle võiks vastuseid otsima hakata. Mai-Liis Vähi 20€ kuus 
Loodus-ja keskkonnauuringud


4.- 5.
 klass

6.- 7.
 klass

8.- 9 klassE, 15.30 - 17.00


E, 17.15 - 18.45

 

R, 16.00 - 17.30

204 Tutvume üksteise tegevuste ja maailmadega, õpime kuulama ja märkama, selle kaudu avastame looduse toimimise viise, mehhanisme. Tekivad küsimused ja märkame detaile, valmistame ette uurimusi ja katseid ning saame teada midagi ja millestki, mida ennem ei olnud märganudki. Meie maailm avardub ja selgineb, muutub kirkamaks ning huvitavamaks. Saab selgemaks, miks ja ka kuidas oma hoolimist ümbritsevast väljendada. Mai-Liis Vähi 20€ kuus
Veemaailm  4.- 6. klass T, kell
16.15 -17.45
Loodusmajas Kui oled kunagi peegelsiledasse vette vaadates mõelnud, mis seal pinna all küll peidus on ning kuidas vee all hingata, siis oled jõudnud õigesse kohta. Koos sukeldume veealusesse põnevasse maailma ja saame tuttavaks seal pesitsevate ebatavaliste elukatega. Lisaks teeme põnevaid katseid, sest peab ju ometi saama selgust, kuidas sellest veest ikkagi jää saab. Tule ja saa aimu, mis toimub allpool müstilist veepiiri. Pille-Riin Pärnsalu 18€ kuus 
Malering 1.- 4. klass E, 14.00-14.45 113 Male on iidne sajanditepikkuse traditsioonidega India päritoluga lauamäng. Sümbioos teadusest, kunstist ja spordist soodustab tähelepanuvõime arenemist, analüüsivõimet ning loogilist mõtlemist. Grete Olde 15€ kuus
LULU tantsukool 1.- 9.
klass
T, kell 14.00 108 LULU Tantsukoolil on soov alustada tantsulise huviringiga Karlova Koolis. LULU Tantsukool on Tartus ja Tartumaal tegutsev huvikool.
Meie õppemeetodid on tihedalt põimitud mänguliste elementidega ning kogu protsess on vormitud lastele kergesti vastuvõetavaks ja lõbusaks. Eesmärgiks on tantsurõõmu äratamine ja selle hoidmine. Tundides keskendume peamiselt muusikalise kuulmise, tantsulise liikumise, akrobaatiliste elementide, koordinatsiooni ning meeskonnatöö arendamisele. Tunnid on sobivad nii poistele kui tüdrukutele.
Võimaluse ja laste soovi korral võtame hooaja jooksul osa ka Kuldse Karika festivalist ning kindlasti soovime esineda ka kooli enda üritustel.
Mari-Liis Kurvits

Kord nädalas 22€ kuus 

Kaks korda nädalas 32€

 
Avaleht Meie kool
Koolielu
Koolipere
Koorikool
Lapsevanemale
Kontakt