TARTU KARLOVA KOOL
EST

Karjäärinõustamine

2019. aastast pakub noortele ja lastevanematele karjääriteenuseid Eesti Töötukassa.Karjääriinfo spetsialist toetab Sind karjääri kujundamiseks vajaliku info leidmisel, on selleks siis õppimisvõimalused, tööturuolukord või erinevad ametid Eestis ja mujal.

Pöördu karjääriinfo spetsialisti poole, kui soovid:

 • ülevaadet, mis toimub töömaailmas;
 • teada saada, millised on tulevikus vajalikud ametid ja oskused;
 • infot õppimisvõimaluste kohta nii Eestis kui ka välismaal;
 • karjäärispetsialisti abi CV ja motivatsioonikirja koostamisel;
 • kasutada e-töötukassa võimalusi tööpakkumiste leidmiseks ja töökohale kandideerimiseks;
 • harjutada koos spetsialistiga tööle kandideerimise või kooli sisseastumise vestlust;
 • tutvuda karjääri kujundamisega seotud veebilehtede, infomaterjalide ja kirjandusega.


Karjäärinõustaja toetab Sind enda tundmaõppimisel, isiksuseomaduste ja võimete läbiarutamisel ja karjääri kujundamise plaanide tegemisel. Olulisel kohal on Sinu enese kohta kogutud info seostamine sobivate õppimisvõimaluste ja töökohtade valikuga.

Pöördu karjäärinõustaja poole, kui soovid:

 • arutada töötamise võimalusi ja mõelda läbi enda sobivus soovitud ametikohale;
 • tundma õppida enda oskuseid ja teadmisi, et töömaailmas toimuvate muudatustega kaasas käia;
 • läbi mõelda, miks on muutused vajalikud ja mis aitab nendega kohaneda;
 • kaaluda võimalusi õppima asumiseks ning kuidas jagada aega töötamise ja õppimise vahel;
 • leida uusi võimalusi, kui mingil põhjusel vanal ametikohal ei saa enam töötada;
 • kaaluda suuremaid muudatusi oma tööelus;
 • seada eesmärgid ja koostada tegevusplaan oma tööalaste unistuste elluviimiseks;

Broneeri aeg karjäärinõustamisele ja ole kursis edasiõppimis- ja karjäärivõimalustega.
 
Avaleht Meie kool
Koolielu
Koolipere
Koorikool
Lapsevanemale
Kontakt