TARTU KARLOVA KOOL
EST

Pikapäevarühm

2020/2021. õppeaastal alustavad pikapäevarühmad tegevust esmaspäeval, 7. septembril.


TKK PIKAPÄEVARÜHMA TÖÖKORRALDUS JA PÄEVAKAVA

  • Pikapäevatund on mõeldud TKK 1. klasside õpilastele.

  • Pikapäevarühma võetakse õpilane vastu või arvatakse sealt välja lapsevanema poolt ARNO keskkonnas esitatud taotluse alusel.

  • Pikapäevatund toimub esmaspäevast neljapäevani kell 12.55-13.40.

  • Pikapäevatund pakub õpilastele tuge ja järelevalvet õppetööst vaba aja sisustamisel. Pikapäevatunni üheks osaks on ka õppimise toetamine (tundides õpitu ülevaatamine).

  • Pikapäevatunni planeerimisel ja korraldamisel juhindub õpetaja õppe- ja kasvatustegevuse üldistest eesmärkidest ning pikapäevarühmas käivate õpilaste ealistest ja individuaalsetest iseärasustest.

  • Pikapäevarühma õpetaja täidab pikapäevarühma päevikut Stuudiumi keskkonnas.

  • Kui õpilasel on vaja pikapäevarühmast lahkuda muul ajal, kui on näidatud päevakavas (nt seoses huviringidega, arstile minekuga, kodustel põhjustel vmt), siis tuleb lapsevanemal teavitada sellest pikapäevarühma õpetajat (suuliselt, teatisena Stuudiumis või õpilase päevikus).

 

Pikapäevarühm I  (1.a klass)                                                                                    
Esmaspäev ja kolmapäev kell 12.55-13.40 ruumis 212                                               
Õpetaja: Kaari Liiva

 

Pikapäevarühm II (1.b klass)                                                                                                     
E-N kell 12.55-13.40 ruumis 111                                                                                                      
Õpetajad: Merike Heeringson (E, K) ja Katrin Pedakmäe (T, N)

 

Pikapäevarühm III (1.c klass)                                                                                                   
E-N kell 12.55-13.40 ruumis 115                                                                                              
Õpetajad: Kadri Velner (T, N) ja Katrin Pedakmäe (E, K)

Avaleht Meie kool
Koolielu
Koolipere
Koorikool
Lapsevanemale
Kontakt