TARTU KARLOVA KOOL
EST

Koorikoolist

Tartu Karlova Kooli Koorikooli eesmärgiks on siduda üld- ja huviharidus ühtseks lapsesõbralikuks haridussüsteemiks. Põhikooli ja huvikooli sidusus võimaldab õpilase koormust optimaalselt kavandada ning õppetööd efektiivsemalt korraldada, mis toetab tema terviklikku arengut. Koorikool annab võimaluse arendada laste ja noorte loomevõimeid, valmistada ette  koorilauljaid, kes oskaksid orienteeruda noodipildis ja erinevates muusikastiilides ning laulaksid täpse intonatsiooni ja arendatud vokaaltehnikaga. 
Tartu Karlova Koolis on muusikat süvendatult õpetatud 1967. aastast, mil alustas tööd muusikaklass. 
Koorikallakuga muusikaklass avati 1980. aastal, mis 2013. aasta sügisel reorganiseeriti Tartu Karlova Gümnaasiumi struktuurüksusena koorikooliks. 2014. aastast kannab kool nimetust Tartu Karlova Kooli Koorikool.
Koorikoolis on võimalik õppida kõigil Tartu linna koolide õpilastel ja gümnasistidel. Õpilased laulavad vastava vanuseastme kooris, õpivad hääleseadet, solfedzot, muusikalugu. Vastavalt vanusele laulavad lapsed 1.kl. kooris, poiste mudilaskooris (2.-3.kl.), tütarlaste mudilaskooris (2.-4.kl.), lastekooris (5.-8.kl.), neidudekooris Kurekell (9.-12.kl, Tartu Poistekooris (4.-12.kl.). Koorilaulja võib lisaks õppida soololaulu, laulda  või mängida ansamblites ja puhkpilliorkestris.
L
isaainena  õpitakse 2.- 6.klassini tasuta instrumenti (klaver, viiul, plokkflööt, akordion, puupuhkpill või vaskpuhkpill).  Alates 7. klassist on võimalik jätkata õpinguid tasu eest. Ka õpilastel, kes ei laula koorides, on võimalik õppida instrumenti tasu eest. 
Instrumendiõpetuse kuutasu on:
1/2 tundi nädalas - 40 € kuus
1 tund nädalas - 80 € kuus
Puhkpilliorkestri õpilastel instrumendi õpetus 9. klassi lõpuni tasuta.
Tasulise soololaulu või instrmendi õppe soovi korral tuleb esitada kirjalik avaldus koorikooli juhatajale.
 

Koorikooli õpetajad

 
Heli Mõttus-Asson akordioniõpetaja
Imbi Goldman muusikaloo õpetaja
lastekoori koormeister
neidudekoori koormeister
Olga Kapustina klaveriõpetaja
Margus Kasemaa   puupuhkpilli õpetaja
Kai Klein tütarlaste solfedzo õpetaja
klaveriõpetaja
Sten Zaitsev Tartu Poistekoori dirigent
noormeeste hääleseadja
noormeeste solfedžo õpetaja
Pille-Riin Kuperjanov plokkflöödi õpetaja
Marika Lang solistide kontsertmeister
Anne Lukk viiuliõpetaja
Vilve Maide tütarlaste mudilaskoori dirigent
lastekoori dirigent
neidudekoori Kurekell dirigent
tütarlaste ja neidude hääleseadja
 
Merike Muttik klaveri õpetaja
kooride kontsertmeister
Jorma Toots Tartu Poistekoori ja neidudekoori Kurekell kontsertmeister
Heidi Ots poiste solfedzoõpetaja
klaveriõpetaja
I klassi koori dirigent
mudilaste hääleseadeõpetaja
Tiia Puhvel neidudekoori Kurekell hääleseadja
Jaan Tilgar puhkpilliorkestri dirigent
vaskpuhkpilli õpetaja
Annelii Traks koorikooli juhataja
Tartu Poistekoori dirigent
poiste mudilaskoori dirigent
poiste solfedzoõpetaja
poiste hääleseadja
 
Karoliina Kriis             soololaulu õpetaja
Laili Jõgiaas               soololaulu õpetaja
Taisto Noor                noormeeste soololaulu õpetaja
Avaleht Meie kool
Koolielu
Koolipere
Koorikool
Lapsevanemale
Kontakt